E Shtunë, 22 Tetor 2011 22:13

Të mbi-interpretosh tekstet

Tek Interpretimi dhe historia, u mora me një metodë interpretimi të botës dhe teksteve, bazuar mbi personalizimin e marrëdhënieve të simpatisë, të cilat lidhin, reciprokisht, mikrokozmosin dhe makrokozmosin.

Si metafizika, ashtu edhe fizika e simpatisë universale, duhet të themelohen mbi një semiotikë (ekspicite, ose implicite) të ngjashmërisë. Tek Fjalët dhe sendet, edhe Michel Foucault është marrë me këtë paradigmë të ngjashmërisë, duke u interesuar, më së shumti, për atë çast kalese mes rilindjes dhe shekullit XVII, në të cilin gjendet edhe tretja e paradigmës së ngjashmërisë në atë të shkencës moderne. Hipoteza ime është historikisht më e gjerë dhe synon të nxjerrë në dritë një kriter interpretues (të cilin e quaj semiozë hermetike), mbijetesa e të cilit mund të gjurmohet përmes shekujsh. Për të pohuar se i ngjashmi vepron mbi të ngjashmin, semioza hermetike, duhet të përcaktonte se çfarë ishte ngjashmëria. Por kriteri i saj, sa i takon kësaj të fundit, do të shfaqej si i përgjithshëm dhe i eptueshëm, skajshmërisht zemërbutë. Ai nuk përfshinte vetëm ato fenomene, që sot i katalogojmë nën etiktën e ngjashmërisë morfologjike, ose analogjike, të përmasave, por çdo lloj zëvendësimi, që mundësohej nga tradita retorike, le të themi afërsia, pars pro tot, veprimi për vepruesin dhe kështu me rradhë.

 

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër