E Hënë, 24 Tetor 2011 08:13

Trajtat e të huajit - Qytetaria: formë e veçantë e pjesëmarrjes

Kush është i huaji? Cilat janë ligjet, apo normat politikat që e bëjnë të huajin të përjashtuar? Cili është dallimi nnërmjet të huajit dhe të përjashtuarit? A është i përjashtuari një sinonim për jo-qytetarin, refugjatin,

personin e shpërngulur, ose popullsinë pa atdhe? Së fundmi, kush e krijoi Tjetrin si të huaj, dhe për më shumë, Tjetrin si Armik?
Këto pyetje sot janë bërë më urgjente se të tjerat, në kundërshtim me faktin që kufijtë ndërkombëtarë të Europës, virtualisht, janë neutralizuar. Shumë flasin për shfaqjen e një Europë me kufij të kryqëzuar rajonesh. Ata nënkuptojnë, sëpari, bashkëpunimin rajonal të Bashkimit Europian, por gjithshtu spikasin faktin se Europa ishte një kontinent i qyteteve dhe rajoneve të largëta, përpara se kufijtë e shteteve të tanishme kombëtare të nguliteshin.

 

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër