E Hënë, 10 Dhjetor 2012 10:32

Rron or rron nuk vdes shqiptari!

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër