E Martë, 11 Dhjetor 2012 08:44

Një kallëzim pa lidhje, por në mënyrën dëftore

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër