E Martë, 11 Dhjetor 2012 08:58

Filozofia e Lyotard-it si të rishkruhet moderniteti

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër