E Martë, 11 Dhjetor 2012 19:53

Vota kundër kushtetutës është votë kundër nostalgjisë së frikës

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër