E Martë, 11 Dhjetor 2012 20:00

Përkthimi i ritmit dhe i gjuhës figurative të Shekspirit në përkthimet e Nolit

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër