E Martë, 11 Dhjetor 2012 20:02

Kapitalizmi, Socializmi dhe Moderniteti

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër