E Martë, 11 Dhjetor 2012 20:25

Më lejoni të përfytyroj një Tiranë kulture, përtej vdekjes së sotme klinike

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër