E Martë, 11 Dhjetor 2012 20:28

Të premtoja se do të vi, Kur dëgjoja Garry Moore, Pas një nate me peshk poezi

Zëra të ngjashëm (sipas fushës)

kthehu më sipër