E Hënë, 24 Maj 2021 17:38

Gratë e Avlonya-s (Vlorës) rreth gjysmës së shekullit XVI (sipas akteve të kadinjve)

kthehu më sipër