Monday, 24 May 2021 17:38

Gratë e Avlonya-s (Vlorës) rreth gjysmës së shekullit XVI (sipas akteve të kadinjve)

back to top