E Hënë, 24 Maj 2021 17:39

Migrimi në “Stambollin e Madh” gjatë shekullit XVIII sipas pasqyrimit në regjistrat e Kadinjve të Eyüp-it

kthehu më sipër