E Hënë, 24 Maj 2021 17:39

Rrjeti tellâk i shqiptarëve: mi grimet e fuqisë punëtore në hamamet e Stambollit të shekullit XVIII bazuar në Istanbul Hamâmlari Defteri-n e vitit 1752

kthehu më sipër