E Hënë, 24 Maj 2021 17:40

Jeta e dytë e disa formanteve turqisht në shqipe

kthehu më sipër