Revista PERPJEKJA

Ndodheni këtu: Faqja kryesore » Faqja Kryesore » Numri i fundit
E Dielë, 21 Kor 2024

Nr. 36-37

Si kronologji e historisë ky dynumërsh i Përpjekjes duhet të vendoset midis dynumërshit 28-29 të titulluar Skënderbeu i kërkimit shkencor (pranverë-vjeshtë 2012), që merret me periudhën e Skënderbeut, dhe dynumërshit 30-31 të titulluar Pavarësia (pranverë-vjeshtë 2013) që merret me periudhën e Pavarësisë. Synimi i tij është që, si edhe në ata numra, të sjellë dy lloj kontributesh: së pari rishkrimin e historisë nëpërmjet botimit të studiuesve që kanë përdorur metoda studimore të kohës, larg atyre ideologjizuese të nacional-romanticizmit të Rilindjes dhe nacional-komunizmit të regjimit totalitar, ende dominuese nëpër qarqet tona akademike, universitare dhe në masën e shqiptarëve; së dyti, të botojë shkrime kritike studiuesish që janë marrë me dekonstruktimin e miteve (konstrukteve historike) të ndërtuar nëpërmjet asaj historiografie. Kuptohet se një pjesë e këtyre studiuesve, veçanërisht ata që e njohin mirë historiografinë shqiptare, i kanë bërë të dyja këto punë, që i konsiderojmë fondamentale për t’i çliruar shqiptarët nga zgjedha e paradigmave të vjetra të cilat i kanë penguar ata ta njohin e interpretojnë historinë e tyre në kompleksitetin e vet, e për pasojë, ta kuptojnë më mirë vetveten dhe realitetet që kanë ndërtuar përgjatë shekullit të XX deri në të sotmen. * * * Ndërsa dy periudhat e trajtuara…
Faqja 1 nga 4