Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Albert Doja
Tuesday, 18 Jan 2022

Albert Doja

Studimet e specializuara fetare, të ngecura diku midis etnocentrizmit, empirizmit dhe literalizmit, sidomos në rastin e Islamit, nuk kanë sjellë ndonjë analizë të veçantë antropologjike përsa i përket pasqyrimit të