Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Stanley Hofman
Tuesday, 26 Oct 2021

Stanley Hofman

Ndeshja e globalizimeve

Friday, 21 October 2011 08:51 Published in Nr. 17

Cila është gjendja emarrëdhënieve ndërkombëtare sot? Në vitet '90 vëmendja e specialistëve u përqëndrua tek dizintegrimi i pjesshëm i atyre që përbënin themelet e rendit tradicional botëror, shteteve. Gjatë kësaj