Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Robert Pichler
Sunday, 17 Oct 2021

Robert Pichler

Ky studim paraqet raportin e një studimi disavjeçar mbi organizimin tradicional ekonomik dhe shoqëror në malësinë shqiptare. Fokusi i këtij studimi mbështetet mbi analizën krahasuese ndërmjet ekolgjisë, ekonomisë dhe organizimit shoqëror të dy zonave malore