Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Andrew Gumbell
Sunday, 17 Oct 2021

Andrew Gumbell

Regjim gangsterësh që ne financojmë

Wednesday, 19 October 2011 08:18 Published in Nr. 11-12

Qeveria e Shqipërisë, vendi më i varfër i Evropës i cili ndodhet tani në buzë të anarkisë, është marrë me larjen e parave të fëlliquara. E pra, ky vend gëzon akoma përkrahjen e demokracive perëndimore duke përfshirë Britaninë e Madhe.