Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Nicola Mai
Monday, 29 Nov 2021

Nicola Mai

Qëllimi kryesor i këtij artikulli është të hulumtojë ngërthimet kulturore, sociale dhe epidemiologjike që sjell mënyra e kryerjes së punës së seksit, një strategji kjo e rëndësishme mbijetese ndër një pjesë burrash shqiptarë që kanë emigruar në Itali dhe Greqi.

Që prej gjysmës së dytë të korrikut 1998 jam koordinatori në Shqipëri për ARCS-ARCI Cultura e Sviluppo, një OJQ italiane, të një projekti zhvillimi që ka si qëllim forcimin në përgjithësi të shoqërisë civile në Shqipëri dhe forcimin e shoqatës rinore ekzistuese, në

Trajektoret psiko-sociale të trafikantëve shqiptarë

Friday, 25 February 2011 10:19 Published in Nr. 26-27

Artikulli i Nick Mai-t përmbledh rezultatet e një kërkimi pilot të kohëve të fundit (2008) të ndërmarrë në Itali dhe Shqipëri për profilin psikosocial të burrave të përzierë si agjentë në aktivitetet ndërkombëtare të seksit.