Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Adrian Brisku
Tuesday, 18 Jan 2022

Adrian Brisku

Imazhi i fesë islame në tekste shkollore të historisë

Thursday, 27 October 2011 07:23 Published in Nr. 25

Ky punim shqyrton mënyrën e përfaqësimit të imazhit të fesë islame dhe myslimanëve shqiptare në disa tekste të përzgjedhura të historisë shqiptare për shkollat e mesme, të përdorura gjatë periudhës komuniste e pas-komuniste.

Paralelisht me rritjen e shanseve të Shqipërisë për t u integruar në Bashkimin Evropian, vërehet një shkallëzim i ligjërimit politiko-intelektual shqiptar rreth identitetit evropian të shqiptarëve. Edhe pse një ligjërim i tillë, që përpiqet të përafrojë identitetin shqiptar me një identitet të perceptuar evropian, nuk paraqet asgjë të re si argument, shumë pak vëmendje i është kushtuar mënyrës së formulimit tij dhe pasojat për hapësirën politiko-intelektuale shqiptare dhe, nga ana tjetër, sa përputhet ai me ligjërimin e sotëm jashtë Shqipërisë.