Revista PERPJEKJA

You are here: Faqja kryesore » Hysen Matoshi
Sunday, 17 Oct 2021

Hysen Matoshi

Logjika dhe gjuha e teksteve tona universitare

Tuesday, 25 October 2011 09:55 Published in Nr. 24

Dimensioni i trajtimit në këtë shkrim shtrihet përtej raportit të teksteve tona universitare me gjuhën standarde. Në të vërtetë, përpjekja përqendrohet në interpretimin e procesit të shndërrimit të mendimit në fjalë dhe nxjerrjen e disa përfundimeve përgjithësuese lidhur me nivelin logjik e gjuhësor të teksteve universitare ndër ne. Me interes do të ishte që në këtë kontekst të trajtoheshin edhe ligjëratat e profesorëve universitarë, të cilat gjithashtu janë burim i rëndësishëm i informimit dhe i formimit të studentëve tanë.

Deminutivët në poezinë e Lasgushit

Saturday, 22 October 2011 22:19 Published in Nr. 21

Njëra nga veçoritë gjuhësore dhe stilistike të poezisë së Lasgush Poradecit është edhe përdorimi mjaft i dendur i deminutivëve. Fillimisht shtrohet çështja nëse deminutivët do të mund të konsideroheshin si një